Alfa- og Mottaksgruppe

I tillegg til ordinære klasser har skolen lang tradisjon med å ha mottaksklasse for språklige minoritetselever elever som nylig er kommet til Oslo.

Elevene går i mottak/alfabetiseringsgruppe inntil to år før de integreres i ordinære klasser.

Vi har per dags dato en mottaksklasse og en alfabetiseringsklasse.

Alfa- og Mottaksgruppe

  • Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet.
  • Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet.
Drawing of a city