IKT

IKT

IKT er et av Grorud skoles satsingsområder. I Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter en av de fem grunnleggende ferdighetene, og skolen har utarbeidet en egen kompetanseplan i IKT-faget.

Skolens datautstyr oppgraderes jevnlig, slik at elevene skal få tilgang til moderne maskiner og programvare. I alle undervisningsrom er det montert Smart-boards (digitale tavler).

Allerede i 1. klasse begynner elevene å ta i bruk læringsplattformen og ulike digitale læringsprogrammer.