Hudøy

Solnedgang Hudøy

Annethvert år reiser derfor skolen til idylliske Hudøy i Vestfold.
Vi flytter klasserommet og læringen ut i naturen hvor vi utforsker livet i skogen og i fjæra.

Barna vokser som individer denne uken. De opplever mestring på en helt ny måte, de danner vennskap og får minner for livet!

Om Hudøy

Hudøy er en liten øy som ligger rett utenfor Tønsberg. Øya har siden begynnelsen av 1900-tallet vært i Oslo kommunes eie som feriekoloni for Oslobarn, noe den fortsatt er i dag. Nå driftes Hudøy av Kirkens Bymisjon, og rundt 2 000 barn tilbringer 1 til 2 uker der hver sommer.

Vi leier sju av husene på øya, ett for hvert trinn. 2.–7. trinn og mottak er på Hudøy fra mandag–fredag. Første trinn reiser tirsdag og blir til fredag. Det går busser fra skolen.

Formål

Et av skolens mål med turen til Hudøy er å styrke de sosiale båndene mellom elevene og la dem bli kjent med hverandre i nye situasjoner. Elevene får også en unik mulighet til å lære i helt andre omgivelser enn de er vant til.

Undervisning

Elevene har hver dag undervisning med mål fra Kunnskapsløftet. De har bl.a. naturfagopplegg knyttet til livet i fjæra, fugler, dyr og planter på øya. Elevene lærer også om klima og miljø, har forskningsoppgaver og undervisning i orientering.

For elevene som ikke skal være med til Hudøy, blir det aktivitetsuke på skolen.

Les mer om Camp Hudøy: www.camphudoy.no