Skole-Hjem Samarbeid

Skole-Hjem Samarbeid

Høsten 2014 ble det innført en ny oslostandard med felles retningslinjer for samarbeidet mellom skolen og hjem.

Oslostandarden for skole-hjem samarbeid skal bidra til å styrke dialogen mellom foresatte, lærere og skolen, slik at forutsetningene for elevenes læring og trivsel er best mulig.

Retningslinjene er overordnede og vil gjelde for alle elever og foresatte i Osloskolen, fra 1. trinn på barneskolen til og med videregående skole.

Skolene kan i tillegg utarbeide lokale versjoner, så fremt innholdet i lokal standard samsvarer med oslostandarden.