Rutiner for sykefravær

Rutiner for sykefravær

Melde fravær
Hvis du som foresatt har sykt barn, kan du melde fravær i Skolemelding foresatte appen eller i Portalen. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer.
1. Klikk på Ny melding, og knappen Meld fravær.
2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
3. Skriv beskjeden, og trykk Send.