Skolemiljø

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Sterkere rettigheter for elever som blir krenket.

Hvis ditt eller andre barn opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø:

  • Ta kontakt med kontaktlærer og be om et møte der også en fra ledelsen deltar.
  • Du kan ringe eller sende e-post.
  • Tiltaksplan utarbeides av skolen.
  • Møte med foresatte vedrørende tiltaksplan og evaluering.