Første skoledag

Første skoledag etter ferien er 20. august

De nye førsteklassingene møter i samlingssalen kl. 09.00. De er på skolen til kl. 12.00.

2. – 4. trinn og Alfa/Mottaksklasser starter kl. 08.30 og er på skolen til kl. 13.45.

5. – 7. trinn starter kl. 08.30 og er på skolen til kl. 14.15.

2.-7. trinn møter sine kontaktlærere i skolegården kl. 08.30 før de går samlet til klassen sin.