Aksjon mot hodelus på skolen vår

Hodelus

Hvem bør sjekkes for hodelus?

Skoleelevene, de ansatte på skolen og familiemedlemmene til barn og ansatte bør sjekkes for hodelus i aksjonsperioden. Jo flere som sjekker seg, dess flere vil kunne oppdage om de har lus og behandle seg slik at luseplagen reduseres.

Les brevet fra Folkehelseinstituttet HER. Elevene har med seg en papirutgave av brevet som ranselpost.