Kartlegging av digitale medier

Jobb Osloskolen app

Undersøkelsen gir viktig og nyttig informasjon om barn og unges digitale hverdag og vil bli brukt som grunnlag for Medietilsynets videre arbeid med å trygge barn og unges digitale hverdag.

Medietilsynet Trygg bruks målsetting med undersøkelsen er:

  • Øke kunnskapen om barn og unges mediehverdag
  • Kartlegge barn og unges mediekompetanse, nettvett og selvregulering
  • Være oppdatert på hvilke aktiviteter som er knyttet til risikoatferd på nett

Elever fra 4. - 7. trinn gjennomfører undersøkelsen fra medietilsynet vinter 2020.

Les mer om undersøkelsen her medietilsynet.no