Kodekurs for elever på 4. trinn

Jente på data

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen fra kl. 15.00–16.30.

Les mer om kodekurs for elever på 4. trinn (.pdf)