Nullmobbing.no

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er ei nettside om mobbing for barn, unge og foreldre.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida.

Vi har jobba etter desse retningslinjene:

  • vi skal skrive slik at ein 10-åring forstår, men noko innhald er spesifikt retta mot foreldre.
  • vi skal skape tryggleik og gi kunnskap som fører til handling.
  • vi skal formidle informasjonen på ein hjelpsam, empatisk og varm måte.

Les mer på nullmobbing.no