Skoletidsplan

Skrivebok og penn

I henhold til opplæringsloven skal elevenes skoleår ha 190 dager innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 5 planleggingsdager for det pedagogiske personalet.

Skoletidsplan skoleåret 2018/2019 (.pdf)