Informasjon fra Helsedirektoratet

Vaner som forebygger smitte

Papirlommetørkle
Foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Bruk albukroken
Når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
Ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
Med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.