Strategisk plan

Skrivebok og penn

Grorud skoles satsninger for 2018 er spesielt rettet mot elevenes progresjon i lesing og regning, og skolen har et spesielt fokus på de elevaktive undervisningsmetodene. Dette er i direkte sammenheng med Oslo-satsningene "Mer Læring 1-4" og "Språkbroen 1-7" som skolen deltar i.

For å arbeide riktig og systematisk med elevaktive undervisningsmetoder, vil lærernes fellestid og trinntid brukes til pedagogisk deling, utprøving og kompetanseheving. Det vil være tett samarbeid med skolens og satsningenes eksterne veiledere.

På Grorud skole skal vi bruke Grorud-elevenes mangfoldige språk, med lyder, tegn og former!

Samarbeidet med barnehagene i bydelen vår vil også være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Vi fortsetter det gode samarbeidet i overgang barnehage-skole i år 2018.

Elevundersøkelsen viser at mange elever trives og opplever et godt skolemiljø på skolen. I 2018 skal vi fortsette med analyser av elevundersøkelsen slik at vi sikrer gode tiltak – og at enda flere elever trives på skolen vår.