Plangruppa

Lærere på læreværelse

Alle trinn

Jenny Sundquist

Mer læring

Hanne Julie Gløtta

5. trinn, 6. trinn og 7. trinn

Laila Stene

Kaja S. Fosse

Michael S. Nguyen

4. trinn

Cecilie Andersen

1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og Alfa/MA

Kristin Hjelle Wold