Kontakt AKS

E-post:

Aktivitetsskoleleder: Herzon Malto
Baseleder 1. og 2. trinn: Julie Løvold
Baseleder 3. og 4. trinn: Ali Abid Al-Hussain

Telefon:

Kontoret: 90 96 62 24 (fra kl.: 8.30–15.00)

Basen: (kl. 7.30 - 17.00). Basene kontaktes med SMS.

Dagens beskjeder skal sendes inn senest 13.00 samme dag.

   1. trinnsbasen: 909 63 784

   2. trinnsbasen: 476 82 768

   3. trinnsbasen: 477 84 151

   4. trinnsbasen: 476 74 219

 

Adresse:

Grorudveien 4, 0962 OSLO