Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten i bydel Grorud

Elevene kan komme innom helsesykepleier uten avtale og snakke om alt de lurer på, som for eksempel:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • kjærlighet
 • legning
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker og følelser
 • stress
 • mobbing
 • kosthold, aktivitet og spiseproblematikk

I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten:

 • Undervisning i grupper og klasser om blant annet pubertet, seksualitet, psykisk helse
 • Helsesamtale med alle elever og foresatte på 1. trinn
 • Helsesamtale med alle elever på 8. trinn
 • Veiing og måling på 3. og 8. trinn
 • Vaksinering på 2, 6, 7 og 10 trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.
 • Noen ganger trenger eleven mer hjelp. Da kan helsesykepleier sette eleven/foresatte i kontakt med f.eks. - lege, fastlege, tannlege, fysioterapeut, familieveileder eller psykolog.

Helsesykepleier har taushetsplikt

Helsesykepleier jobber etter Helsepersonelloven og har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det de snakker med eleven om.
Når eleven er under 12 år, må helsesykepleier i de fleste tilfeller fortelle foreldrene at eleven har vært hos skolehelsetjenesten og litt hva de har snakket om. 
Når eleven er over 12 år, kan elever snakke med helsesykepleier uten foresatte sitt samtykke. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig å gi foresatte informasjon, for eksempel dersom man er bekymret for barnets helse.
Når eleven er over 16 år vil i hovedsak ingen opplysninger bli gitt til foresatte uten at eleven har gitt samtykke til det.

Foreldre kan også be om hjelp fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte og tar gjerne imot henvendelser.
Skolehelsetjenesten kan være et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester og tannhelsetjeneste.
Foresatte kan også involvere skolehelsetjenesten ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring. Skolehelsetjenesten kan da i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging.

Informasjon til foresatte

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten