Hovedseksjon

Rutiner

AKS-mobil

Se Kontakt AKS for telefonnummer på de ulike basene – Kontaktes kun per SMS. 
Beskjeder som gjelder enkeltdager sendes per SMS senest kl. 13.00 samme dag (eks: om barnet blir hentet av noen andre den dagen eller skal gå til et annet tidspunkt enn fast avtalt). 
Send SMS ved henting. 
AKS-mobilen kan ringes ved nødstilfeller eller ved forsinkelser som fører til sen henting (etter kl. 16.30). 
Endring av faste avtaler sendes per e-post til AKS-leder og baseleder. 


Tidspunkter

07.30 – 08.20: morgenåpning (levering) 
1. trinn: AKS-basen 
2.-4. trinn: eget klasserom 
13.00/13.45/14.15: spising (30 min)
Etter spising – 15.50: LSA, inne- og uteaktiviteter, frilek (se ukeplan)
15.50 – 16.00: Opprop
16.00 – 16.30: Alle barn henter sekken og yttertøy. Ansatte låser garderober i 2. og 3. etasjer 
16.30: AKS stenger. 


Henting

Foresatte skal stå utenfor og sende en SMS til AKS-mobil om at vi kan sende barnet deres ut (se Kontakt AKS for telefonnummer). Vi bekrefter at meldingen er mottatt. 
 

Ekstra tøy

Alle barn skal ha en pose med ekstra tøy hengende i garderoben (eks. sokker, undertøy, bukse, genser ol.). 
Dersom ekstratøyet blir brukt, vil foresatte få beskjed om dette og barnet vil få dette sendt med seg hjem. 
Foresatte må forsikre seg om at det blir tatt med et nytt ekstra plagg dagen etter.  
 

Inn- og utkrysning

AKS krysser inn barna på morgenåpning og i klasserommet etter skolen. 
Utkrysning skjer når barnet blir hentet eller går selv etter avtale. NB! Ved henitng er det viktig at dere melder ifra til en AKS-ansatt.