Rutiner

Rutiner

7.30 – 8.00 Frokost

13.45 – 14.15 Spisetid

14.30 – 15.15 Utetid

15.15 – 16.15 Aktivitetsstid (se ukeplan)

16.15 – 16.30 Alle barn henter sekken og yttertøy/Ansatte låser garderober i 2. og 3. etasjer.

16.30 - 17.00 Inne-/uteaktiviteter

Aktivitetsskolen Grorud har åpningstid fra 7.30 – 17.00.

Morgenåpning er fra 7.30 – 08.25. Alle er samlet på basen til Aktivitetsskolen.

De som kommer til morgenåpning hilser på den som sitter med krysselisten for å registrere seg. Ved skoleslutt blir barna krysset inn i sitt klasserom, før de går ut eller blir sendt til mat eller aktiviteter.

Ved henting må de som henter barnet gå til krysselista for å registrere henting av barn. Det er veldig viktig at krysselista får beskjed ved henting. Dette gjelder også de barna som går alene hjem.

Etter mat er det utetid med ulike stasjoner fram til kl. 15.00, og læringsstøttende aktiviteter starter fra kl. 15.15 (se ukeplan). Vi samles på basen til aktivitetsskolen kl. 16.30.

Barna fra 2.-4. trinn henter sekker og yttertøy oppe i garderobene og tar det med ned på basen. Det er mulig for foresatte å gå opp i garderobene fram til kl. 16.45.

Det er viktig at alle er ute av skolen før kl. 17.00.

Vi minner om at arbeidstiden til ansatte er slutt kl. 17.00. Sommel og for sent henting resulterer i overtid. Dette medfører igjen personalkostnader, som igjen fører til mindre penger til aktiviteter for barna.