Ordensregler

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen