Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Læringsstøttende aktiviteter:

Læringstøttende aktiviteter innebærer et tett samarbeid med lærerne på 1.-4. trinn. Her har både skolen og AKS felles læringsmål innenfor norsk og matematikk for å styrke barnas kunnskaper og ferdigheter i disse fagene. Aktivitetsskolen ligger alltid i etterkant av det barna lærer på skolen slik at de får repetert det de har lært, og for å sikre mest mulig mestring hos barna. Disse aktivitetene utføres gjennom lek og fysisk aktivitet – morsom læring.

Sosialisering:

I tillegg til læringsstøttende aktivteter har vi mye frilek. Vi har minst 30 minutter med frilek ute etter matservering. Dette er for at barna selv kan velge hva de vil leke og hvem de vil leke med. Vi har i også aktivitetsledere, der ansatte har ulike stasjoner med ulike aktiviteter ute. Organiserte aktiviteter som hobby (perling, hekling, tegning o.l.) har vi også. Vennskap og sosialisering er et stort fokus hos oss.

Andre happenings:

FN-dagen: Vi tegner og fargelegger flagg fra de ulike landene vi representerer, og fokuserer på samhold.
Bokuke: Skolen ha bokuke en gang i året, der vi har aktiviteter med fokus skolens temaer.
Alna-prosjekt: Våre aktiviteter samkjøres med skolen under Alna-prosjektet.