Permisjonsreglement

Grorud skole er nærværskole, som betyr at vi ønsker at alle elever skal være på skolen hver skoledag gjennom hele året (190 dager). Elever gis ikke permisjon utover skolens ferie- og fridager – med noen unntak.

Permisjoner som det kan søkes om - og som kan innvilges er:

  • 1 dag i forbindelse med feiring av religiøse helligdager.
  • 1 dag til deltagelse i begravelse – og inntil 2 dager til reise tur/retur til seremoni.
  • 1 dag til deltagelse i bryllup – og inntil 2 dager til reise tur/retur.

Permisjon til ferie innvilges ikke.

Skjema - Søknad om permisjon fra opplæringen

Slik søker du:

Søknad om permisjonsendes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Søknad om fri – Grorud skole". Skriv utfyllende begrunnelse (for eksempel hvem som skal holde bryllup)

Søknad må sendes minst 3 uker før permisjon ønskes avviklet (gjelder ikke begravelse).

Slik signerer du dokumentene:

Fra pc: https://helpx.adobe.com/no/acrobat/using/signing-pdfs.html
Fra iPhone: https://support.apple.com/no-no/HT206885

Det er rektor som fatter vedtak om innvilgelse og sender vedtaket skriftlig til foresatte.