Skoletannlegen

Tannlege

Tannklinikk for Grorud skole

Romsås Senter Tannklinikk

Romsås Senter 1, 0970 Oslo

Tlf: 95 09 04 77

Innkalling

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling. Men også før 3-årsalder kan man henvende seg til våre klinikker for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Statens helsetilsyn anbefaler også lengre tid mellom innkallingene for pasienter med god tannhelse. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg tilpasset den enkeltes behov.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Tannlegevakta i Tannklinikken Sentrum gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 21 63 64 38.

Vennlig hilsen

Tannhelsetjenesten Oslo KF

Skoletannlegen

Romsås Senter Tannklinikk

Adresse:

Romsås Senter 1, 0970 Oslo

Åpningstid:

Mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30

Tlf.:

95 09 04 77

Drawing of a city