Alfa- og Mottaksgruppe

Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet. Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet.

Elevene går i mottak/alfabetiseringsgruppe inntil to år før de integreres i ordinære klasser.

Vi har per dags dato én mottaksklasse og én alfabetiseringsklasse.

Les mer om tilbud til minoritetsspråklige elever.