Skolens historie

Grorud skole

Området Grorud er naturlig delt i øvre og nedre Grorud, av Grorudlia som danner skillet. På den øvre delen ligger Grorud skole som åpnet i år 1900 og Grorud kirke som ble innviet i år 1902.

Skolens første bygning var en murbygning i to etasjer med åtte klasserom og spesialrom for sløyd og skolekjøkken. Nye Grorud skole skulle erstatte Rommiskolen (Gamle Rommen skole), men skolene ble drevet parallelt fram til år 1911 og Grorud skole overtok da elevene fra Rommen.

I år 1913 ble skolebygningen utvidet i høyden med en tredje etasje og i år 1923 ble den utvidet nok en gang. Da fikk den gymnastikksal (dagens Mediatek)i tillegg til andre rom. I år 2000 ble bygningen "Paviljongen" revet og erstattet med nytt administrasjonsbygg som i tillegg inneholder klasserom, arbeidsrom for lærere, skolekjøkken mm. Til skoleanlegget hører det også to trehus som opprinnelig var lærerboliger. Disse husene står fortsatt, og er like gamle som selve skolen. Her har elevene i dag undervisning i kunst og håndverk.

Under siste verdenskrig anla tyskerne en større leir på Grorud. Skolen ble rekvirert av tyskerne, og elevene måtte få undervisning i forskjellige lokaler spredt omkring.