Hovedseksjon

Helsesykepleier

Helsesøster

Helsesykepleier Hege Trippestad:

Kontakt helsesykepleier på tlf. 916 82 934, hege.trippestad@bgr.oslo.kommune.no eller kom innom kontoret. Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene. Herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

  • Pubertet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Bekymringer du har, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, mye tristhet, sinne eller utrygghet, eller at du har opplevd noe du trenger å prate om.

Vaksinasjon

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene, herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.

Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Om vaksinene som blir tilbudt: se www.fhi.no. Her kan du også skrive ut vaksinasjonskort for vaksiner du har tatt. Søk etter «Mine vaksiner» og logg inn med MinID eller BankID.

Tett samarbeid med skolen

Vi samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i tema som både lærerne og vi mener er aktuelle. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med lærere og PPT på skolen v/ behov.

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et "lavterskeltilbud" slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem.

Les mer om skolenhelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten - Grorud skole

Helsesykepleier:

Hege Trippestad

Trefftid:

Man–fre kl. 08.00–15.30

Tlf.:

23 46 62 78/916 82 934