Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget (SMU)

Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen og ansatte i skolen skal være representert.

Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.
Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Les mer om SMU her:
https://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.462839.no.html

Representanter skoleåret 2023-2024

Skolens representanter:

Laila Stene
Tlf.: 90164411
Leo Gabrielsen
Tlf.: 90841893

Elevrådsrepresentanter:

- Amund Jo Fagerheim Lundevall 7B
- Tiril Fongen Hesselberg 7A

Foreldrerepresentanter:

Silje Gundersen
Tlf.: 99446944
Nina K. Rønning
Tlf.: 41466048

Kommunens representant:

Abdihamid Hussein (AP)
Tlf.: 41555734