Om AKS Grorud

Aktivitetsskolen

Utdanningsetaten overtok det overordnede ansvar for de kommunale skolefritidsordningene (SFO) 1. august 2008. Overtagelsen av SFO fra bydelene gir Utdanningsetaten mulighet til å utvikle et mer helhetlig tilbud for elevene med undervisning, fritid og leksehjelp.

Tilbudet er for alle elever på 1.- 4. årstrinn, og for elever med særskilte behov på 1.- 7.årstrinn, og rektor er administrativ- og faglig leder.

17. desember 2008 ble rammeplanen for Aktivitetsskolen (SFO) vedtatt i bystyret og 1. august 2009 endret SFO navn til Aktivitetsskolen. Rammeplanen for Aktivitetsskolen sikrer en helhetlig organisering og kvalitativt godt lekse- og aktivitetstilbud for elevene.

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved: 

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksearbeid

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid.

Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.

Ansatte på Grorud AKS

Aktivitetsskoleleder

Herzon Malto

Baseledere

Julie Løvold
Ali Abid Al-Hussain

Barne- og ungdomsarbeidere

Maninder Kaur Warraich
Bente Røste Thorsen
Fauzia Ahmed
Baby Raji Jeyandra
Marthe Johansen
Kamilla P. Berger

Assistenter

Erik Ringdal
Ruben Hoff
Thea T. Lysvik
Ahmed Naoum

Ilkim Yildirim

Marcus Akira Dahl

Lærlinger

Kimberly Nicole Fresnedi - 2 års lærling
Herman Bergh - 2. års lærling
Farah El Harchi - 2. års lærling

Sultan Mohamed - 1. års lærling