Ledelse og administrasjon

Rektor - Jenny Sundquist

Ass. rektor - Stine Merete Vikstvedt-Arntzen

Inspektør - Laila Stene

Sosiallærer - Trude Slatlem

Aktivitetsskolen leder - Wenche Jensrud

Aktivitetsskolen baseleder 1. og 2. trinn - Herzon Lumasac Malto

Aktivitetsskolen baseleder 3. og 4. trinn - Sam Ashtiani

Kontor - Anita Mæland og Nanthini Packiyanathan

IKT - ansvarlig - Markspond Goncalves

Vaktmester - Rajendran Nages