Ledelse og administrasjon

Rektor - Jenny Sundquist

Assisterende rektor - Laila Stene

Avdelingsleder lesing - Kaja Sofie Fosse

Avdelingsleder regning - Michael Sundby Nguyen

Sosiallærer - Trude Slatlem

Aktivitetsskolen leder - Wenche Jensrud

Aktivitetsskolen baseledere 1. til 4. trinn - Herzon Lumasac Malto, Julie Løvold, Ali Abid Al-Hussain

Kontor - Anita Mæland og Nanthini Packiyanathan

IKT - ansvarlig - Markspond Goncalves og Erik Kamfjord

Vaktmester - Rajendran Nages