Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Påmelding til læringsstøtte:

  • Påmelding skjer i begynnelsen av skoleåret
  • Det er mulig å melde seg av læringsstøtten i løpet av skoleåret
  • Du som foresatt må sende påmeldingen skriftlig til kontaktlærer
  • Foresatte vil få nærmere beskjed fra kontaktlærerne med påmeldingsslipp med det første

Det er viktig at foresatte følger opp leksene hjemme - og innarbeider gode rutiner på dette. Vi ser at elever som er flinke til å gjøre lekser og som får god oppfølging med skolearbeidet hjemme, oppnår bedre læringsresultater.

Lærerne gir hjemmearbeid som elevene i stor grad mestrer på egenhånd og som er repetisjon og videreføring av emner som er gjennomgått i undervisningstiden.

Skolens tilbud om læringsstøtte vil ikke erstatte hjemmets ansvar eller elevens behov for at lekser blir fulgt opp av de voksne hjemme.