Leksehjelp

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Påmelding til læringsstøtte:

  • Påmelding skjer i begynnelsen av skoleåret
  • Det er mulig å melde seg av læringsstøtten i løpet av skoleåret
  • Du som foresatt må sende påmeldingen skriftlig til kontaktlærer
  • Foresatte vil få nærmere beskjed fra kontaktlærerne med påmeldingsslipp med det første

Det er viktig at foresatte følger opp leksene hjemme - og innarbeider gode rutiner på dette. Vi ser at elever som er flinke til å gjøre lekser og som får god oppfølging med skolearbeidet hjemme, oppnår bedre læringsresultater.

Lærerne gir hjemmearbeid som elevene i stor grad mestrer på egenhånd og som er repetisjon og videreføring av emner som er gjennomgått i undervisningstiden.

Skolens tilbud om læringsstøtte vil ikke erstatte hjemmets ansvar eller elevens behov for at lekser blir fulgt opp av de voksne hjemme.

Skolen forventer at foresatte som melder elever på tilbud om læringsstøtte, i forkant av oppstarten, går gjennom viktigheten av konsentrasjon og arbeidsro under slike arbeidsøkter. For at læringsstøtten skal bli tilbudet det er ment å være, vil elever med negativ atferd miste tilbudet. Foresatte vil i så fall bli informert om at eleven mister tilbudet.

Trinnene vil organisere læringsstøtten litt forskjellig. Felles for trinnene er likevel at elevene går hjem når de er ferdig med sine lekser. Dette er for å opprettholde konsentrasjon og arbeidsro i gruppen under arbeidsøkten.