Hovedseksjon

Skolebytte

Barn som løper i skolegård

Barn og ungdom skal få mulighet til å uttale seg om avgjørelser som angår dem. De kan uttale seg om de ønsker, men må ikke. Hvis eleven ikke ønsker å uttale seg, så må dere skrive det i feltet for barnets mening.

Eleven kan selv fylle inn sin mening, eller foresatte kan gjøre det for eleven. Nærskolen kan også hjelpe til, om eleven eller foresatte ønsker det.

Søk og les mer informasjon om skolebytte på Oslo kommunes nettsider