Hovedseksjon

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av kulturuttrykk.

Mer informasjon www.dks.osloskolen.no.