Elevrådet

Glade skoleelever, illustrasjon

Det er elevrådets oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet.

7A Leder - Inngunn Høst Fossgard

7A Vara - Karim Magdy Bata

7B Nestleder - Nimrah Shahid

7B Vara - Emilie Hagen Nystuen

6A Representant - Shayan Sehota

6A Vara - Malyun Hussein Abdulkadir

6B Representant - Mah Rukh Parvez

6B Vara - Emilia Skjerdal-Jenssen

5A Representant - Jesper Martin Gårde

5A Vara - Rinam Irfan

5B Representant - Akishan Rajan

5B Vara - Sofie Samdal Aasen

4A Representant - Julian Kristiansen Oguz

4A Vara - Salmaan Faisa Elmi

4B Representant - Julian Andreas Sann

4B Vara - Anja Fargerheim Lundevall

Les mer om elevråd på Barneombudets nettside