Elevrådet

Glade skoleelever, illustrasjon

Liste med medlemmer for elevrådet 2017/2018 kommer.

Les mer om elevråd på Barneombudets nettside