Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

Skoleplattform

Hjemmeside
Skolens hjemmeside er et sted hvor alle kan lese og finne generell informasjon om skolen vår og hva vi står for.

Du kan finne informasjon om:

 • Nyheter på hva som skjer på skolen
 • Kalender for skoleåret
 • Kontakt oss
 • Informasjon om skolen
 • Informasjon for elever og foresatte
 • Informasjon om Aktivitetsskolen

Hva finner du etter pålogging til Skoleplattform Oslo?

 • Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden.
 • Velg "foresatte".
 • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge.

 I Skolens Portal finner du alle verktøy og informasjon som er rettet mot foresatte og andre med tilknytting til skolen.

 • Meldinger fra skolen
 • Felles infosider for osloskoler og fra vår skole
 • Tilgang til fravær og andre verktøy
 • Tilgang til Portalen for den skolen barna dine tilhører (i tilfelle du har barn i andre skoler)

Meldinger fra skolen
Skolen bruker e-post for å ta direkte kontakt med en enkelt foresatt.

Via meldingsverktøyet skal foresatte få informasjon om: 

 • Felles beskjeder fra lærerne og ledelse som gjelder alle foresatte
 • Ukeplaner blir også publisert via meldinger

SkoleSMS brukes hovedsakelig til meldinger som skal gå hjem raskt og som man vil at foresatte skal motta raskt, som f.eks. ved en alvorlig hendelse.

Infosider
Skolen har opprettet infosider for ansatte og foresatte.

På infosiden for foresatte skal det være mulig å lese om informasjon fra skolens ledelse, relevante dokumenter og lenker.

Fravær
Du kan melde fravær for barnet ditt på tre måter:

 • I Skolemeldingsappen
 • I Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) 
 • Ringe skolen 

Hvis du melder fravær i appen eller i Portalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. For eldre elever som selv skal melde fravær har skolen egne rutiner. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen:

 • Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
 • Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
 • Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
 • Trykk Send

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.