Skoleplattform Oslo

Skoleplattform

Hjemmeside

https://grorud.osloskolen.no

Skolens hjemmeside er et sted hvor alle kan lese og finne generell informasjon om skolen vår og hva vi står for.

Du kan finne informasjon om:

 • Nyheter på hva som skjer på skolen

 • Kalender for skoleåret

 • Kontakt oss

 • Informasjon om skolen

 • Informasjon for elever og foresatte

 • Informasjon om Aktivitetsskolen

Hva finner du etter pålogging til Skoleplattform Oslo?

 • Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden.
 • Velg "foresatte".
 • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge.

 I Skolens Portal finner du alle verktøy og informasjon som er rettet mot foresatte og andre med tilknytting til skolen.

 • Meldinger fra skolen
 • Felles infosider for osloskoler og fra vår skole
 • Tilgang til Its Learning, fravær og verktøyet Creaza
 • Tilgang til Portalen for den skolen barna dine tilhører (i tilfelle du har barn i andre skoler)

Meldinger fra skolen

Skolen bruker e-post for å ta direkte kontakt med en enkelt foresatt.

Via meldingsverktøyet skal foresatte få informasjon om: 

 • Felles beskjeder fra lærerne og ledelse som gjelder alle foresatte
 • Ukeplaner blir også publisert via meldinger

SkoleSMS brukes hovedsakelig til meldinger som skal gå hjem raskt og som man vil at foresatte skal motta raskt, som f.eks. ved en alvorlig hendelse.

Infosider

Skolen har opprettet infosider for ansatte og foresatte.

På infosiden for foresatte skal det være mulig å lese om informasjon fra skolens ledelse, relevante dokumenter og lenker.

Fravær

Skolen benytter SkoleSMS for å varsle hvis et barn er syk.

Foreldre og foresatte må:

 • Hvis barnet blir syk om kvelden, send kort mail til lærers e-postadresse for informasjon.
 • Hvis barnet blir akutt syk om morgen: Send sms til skolens fellesnummer 59447270 (se skriv "Meldingsboka på mobilen") før kl. 08.00.
 • Hvis du ikke har tilgang til mobil: Ring kontoret 23 46 62 50 og gi beskjed i tidsrommet kl. 08.00-08.30.

Hold lærer orientert per mail om utviklingen hvis eleven er syk flere dager.

Its - Mine Fag

Its Learning er Oslo skoler nyeste læringsplattform, og det er der man kan få med seg alt som har med fag å gjøre på skolen. Du kan finne: 

 • Timeplaner
 • Periodeplaner og undervisningsplaner tilknyttet til mål
 • Lekser, oppgaver og prøver
 • Vurderinger

Vi anbefaler alle foresatte å følge med på alt som foregår i Its Learning.