Styrking av språkferdigheter på AKS Grorud

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen Grorud tilbyr norskopplæring gjennom aktiviteten "Gøy med norsk".

Gøy med norsk har fokus på lek og at barna skal oppleve mestring. Vi bruker resultater fra kartleggingsprøver for å få data på hvem som trenger ekstra veiledning og støtte, samtidig som vi får en pekepinn på hva barna trenger å øve mer på. 

Målet med dette er å stimulere barnas språkkompetanse. De skal få mulighet til å utforske og bruke det norske språket aktivt slik at de kan utvikle seg både muntlig og skriftlig. AKS tilrettelegger for de som trenger et bredere ordforråd og ordforståelse slik at de kan delta aktivt i sin egen hverdag.

Med Gøy med norsk tilbyr vi et bredt spekter fra spillaktiviteter til fysisk uteaktiviteter, og vi har små grupper med opptil 10 barn om gangen. Gruppene vil variere slik at barna kan støtte og lære av hverandre.