Styrking av 1. og 2. trinns språkferdigheter

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen Grorud startet opp med gratis kjernetid for 1. og 2. trinn. Målet med dette er å styrke elevenes språkferdigheter.

Mer info. kommer straks.