Styrking av 1. trinns språkferdigheter

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen Grorud startet 1/8-16 opp med gratis kjernetid for nye 1. trinnere. Målet med dette er å styrke elevenes språkferdigheter.

Halvårsplan i språkopplæring 1. trinn høst 2016.pdf