Hovedseksjon

Politiets nettpatrulje

Politiet

Vi kommer til å snakke om politiets tanker og bekymringer rundt unges bruk av sosiale medier og internett. Temaer som blir tatt opp vil være bildedeling, mobbing på sosiale medier og seksuell utpressing på nett. Med oss har vi Siri som jobber ved avsnitt for internettrelaterte overgrep (IRO) som vil snakke om hva de ser og råd til foreldre.

Det digitale foreldremøte vil bli tilgjengelig på vår Facebook-kanal her: https://www.facebook.com/politietoslo. Foredraget vil også være tilgjengelig her i ettertid.

Vennlig hilsen
Politiets Nettpatrulje Oslo, Asker og Bærum.
 

 

Digitalt foreldremøte

Torsdag 13. juni kl. 19.00
Det digitale foreldremøte vil bli tilgjengelig på Politiets nettpatrulje Facebook-kanal her: https://www.facebook.com/politietoslo